Turist_(Grigorovo)_Cerkov_Spasa_Nerukotvornogo_Obraza_001_19980201_Ag_f658d23ccd81a648c79fdc080710f104